ഹിമാചലിലെ ഏക സിറ്റിങ് സീറ്റിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി മൂന്നാമത്; ജയിച്ചത് കോൺഗ്രസ്