സംസ്ഥാനത്ത് പൊലീസ് ഓഫീസുകളിൽ ജനമൈത്രി ബോര്‍ഡിന് പകരം ‘ഗുണ്ടാസൗഹൃദം’ എന്ന് ആക്കേണ്ട അവസ്ഥ: കെ സുധാകരൻ