ഓരോ പെണ്‍കുഞ്ഞിന്റേയും കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും വേണം; ബാലികാ ദിനത്തിൽ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്