തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സിപിഎം മോഡല്‍ ഗൃഹ സന്ദര്‍ശനത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസും