ആലപ്പുഴയിൽ പ്രസവത്തെ തുടര്‍ന്ന് അമ്മയും നവജാത ശിശുവും മരിച്ച സംഭവം; വിശദീകരണവുമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ്