തിരുവനന്തപുരത്ത് നാല് യുവാക്കൾക്ക് വെട്ടേറ്റു; അക്രമിച്ചത് ഗുണ്ടാനേതാവെന്ന് മൊഴി