പാൽവില വ‍‌ർധന: ലിറ്ററിന് ആറ് രൂപ കൂട്ടിയേക്കും; അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോ​ഗത്തിൽ