‘കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ പരസ്യം പതിക്കാം’; ആശ്വാസമായി സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്