ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല; പതഞ്ജലിക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ നേപ്പാളില്‍ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി