'ലോകജേതാക്കളായ ജേഴ്‌സിയില്‍ തുടരണം; അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും വിരമിക്കില്ല': ലയണൽ മെസി