നിയമന കത്ത് വിവാദം: കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ മേയര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിക്കരുത്; നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷം