ഖത്തർ ലോകകപ്പ്: കോസ്റ്റാറിക്കയെ എതിരില്ലാത്ത 7 ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ച് സ്പാനിഷ് പടയോട്ടം