നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസ്: മുഖ്യപ്രതി പ്രവീൺ റാണ പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു