ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ആന്റിബയോട്ടിക് വിറ്റാൽ ഫാര്‍മസിയുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കും; കർശന നിർദേശം നൽകി ആരോഗ്യ മന്ത്രി