തങ്ക അങ്കി രഥ ഘോഷയാത്ര ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു; മണ്ഡലപൂജ ചൊവ്വാഴ്ച