ടി-20 ലോകകപ്പ് കലാശപ്പോരിന് ഇംഗ്ലണ്ടും പാകിസ്ഥാനും; മഴസാധ്യത 100 ശതമാനം