അമേരിക്കയില്‍ അതിശൈത്യം; ശീതക്കൊടുങ്കാറ്റിൽ മരണം 60 കടന്നു