കണ്ണൂരില്‍ തെയ്യം കാണാനെത്തിയ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയോട് വിവേചനം; വിലക്കിയത് വീല്‍ചെയറില്‍ ആയതിനാലെന്ന് ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി