അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഴയതുപോലെ ബി.ജെ.പിക്ക് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല: ശശി തരൂർ