പുതുവത്സരാഘോഷം: സംസ്ഥാനത്ത് പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം