ലോകകപ്പിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരെ വീഴ്ത്തി ജപ്പാൻ; ജയം ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന്