ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഭൂചലനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 162 ആയി; രക്ഷാപ്രവ‍ര്‍ത്തനം തുടരുന്നു,