അലൻ ഷുഹൈബിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണം; ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചുവെന്ന് എന്‍ഐഎ