നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മുഖഛായയെന്ന് ചൊല്ലി പ്രതിഷേധം; ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ പാപ്പാഞ്ഞിയുടെ മുഖം മാറ്റി വച്ചു