ചൈനയുടെ പ്രകോപനത്തെ എതിർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ധീരത തെളിയിച്ചു: പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്