കൊച്ചിയിൽ എട്ടുവയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അറസ്റ്റിൽ