നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസ്: പ്രതി പ്രവീൺ റാണയ്ക്കായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പൊലീസ്