ഗുജറാത്തില്‍ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചതോടെ ആംആദ്മി ദേശീയ പാര്‍ട്ടി പദവിയിലേക്ക്