ചിന്താ ജെറോമിന് ശമ്പള കുടിശിക നൽകുന്നത് വൈകും; വിവാദമായതോടെ തുടര്‍നടപടികള്‍ ധനവകുപ്പ് നിര്‍ത്തിവെച്ചു