നിയമന കത്ത് വിവാദം: ലഭിച്ചത് സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് മാത്രം; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും