മുഖ്യമന്ത്രി ഗൗതം അദാനിയുടെ ഏജന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു: രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല