തലശേരി ബിഷപ്പ് ബിജെപി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ചിത്രം പുറത്ത്