ശശി തരൂര്‍ 'ഡല്‍ഹി നായര്‍' അല്ല 'കേരള പുത്രന്‍'; പരാമർശം തിരുത്തുന്നുവെന്ന് സുകുമാരന്‍ നായര്‍