സജി ചെറിയാനെ മന്ത്രിസഭയിലെടുക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ തീരുമാനമായി; സ്ഥീരീകരിച്ച് എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍