ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനം; പരമ്പര വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങും