കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ സ്വ‍ർണവേട്ട; 2 സ്ത്രീകളടക്കം മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ