കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ജനുവരി 15 മുതല്‍ ആറ് മാസത്തേക്ക് പകല്‍ സമയം റണ്‍വേ അടയ്ക്കും