ഇ.പി ജയരാജനെതിരായ ആരോപണം പി.ബിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യില്ലെന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദന്‍