കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാല വി.സി. പുനർനിയമനത്തിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും