കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന;ശ്രീധരനെ പിണറായി വിജയൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്ന് ശരത് ലാലിൻറെ പിതാവ്