ഗുരുവായൂരപ്പന് പുതുവര്‍ഷ സമ്മാനമായി ജസ്ന സലീം വരച്ച ഉണ്ണിക്കണ്ണന്‍റെ 101 ചിത്രങ്ങള്‍