ഗുജറാത്തില്‍ തിരിച്ചടിയുണ്ടായി; കോണ്‍ഗ്രസ് തകര്‍ന്നടിഞ്ഞെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് മുകുള്‍ വാസ്നിക്