ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അതിശൈത്യം തുടരുന്നു; ജമ്മുകശ്മീരിൽ താപനില മൈനസ് 5, ഡൽഹിയിൽ താപനില 5 ഡിഗ്രി