ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഡോ. വേണുവും കുടുംബവും റോഡപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; 7 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു