ത്രിപുരയിൽ സിപിഎം-കോൺഗ്രസ് സംയുക്ത റാലി; പാർട്ടി പതാകകൾക്ക് പകരം ദേശീയ പതാക ഉപയോഗിക്കും