ബ്രൂണോയ്ക്ക് ഇരട്ട ഗോൾ; യുറുഗ്വയെ തകർത്ത് പോർച്ചുഗൽ പ്രീ ക്വാർട്ടറില്‍