മുഖ്യമന്ത്രി-പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നാളെ; ബഫര്‍സോണ്‍, സിൽവർലൈൻ ചര്‍ച്ചയാകും