പെരിന്തൽമണ്ണ വോട്ട് പെട്ടി കാണാതായ സംഭവം: ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്