കൂടത്തായ് കൊലപാതക പരമ്പര: റോയ് വധക്കേസിൽ സാക്ഷി വിസ്താരം ഇന്ന് മുതൽ