കൊച്ചി നഗരമധ്യത്തില്‍ പട്ടാപ്പകൽ യുവതിയെ വെട്ടിപ്പരുക്കേല്‍പ്പിച്ച് മുൻ കാമുകൻ